• Anpimomai®

   

  Anpimomai®

  Anpimomai®- Terapia on loogisesti rakennettu, erittäin tehokas hoitomuoto sekä varma ja vaivaton käyttää kaikenikäiselle terapeutille. Potilaalle se on mukavaa ja samanaikaisesti tuloksissaan tehokkaasti vaikuttava.

   

  Mitä nimeen kätkeytyy?

  Nimi on yhdistelmä lausutuista, neljästä kiinalaisista kirjoitusmerkistä. Ne kuvaavat sitä, mitä terapian aikana on nähtävissä. »An« tarkoittaa kosketusta, »Pi« ihoa, »Mo« kuvaa tarkkaavaista liiikettä ja »Mai« on kanavat, meridiaanit. Kosketamme siis potilaan ihoa ja samalla aktivoimme pehmeästi ja huolellisesti kanavat ja meridiaanit erilaisilla tekniikoilla.

   

  Anpimomai® pohjautuu ensisijaisesti perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteisiin ja on kokonaisvaltainen hoitojärjestelmä.

  Kuvaillaksemme Anpimomai®:n, käytämme klassista havannoillistamis-kaavaa lääketieteen klassikosta, itämaisen lääketieteen perusoppaasta, Keltaisesta keisarista. »Ihmisen kolme jalokiveä«

  Kolme jalokiveä ovat ihmisen tietoisuus (Shen), energia (Qi) ja fyysinen keho, elämänesenssi (Jing). Nämä kolme aspektia kohdellaan tasavertaisesti Anpimomai-Terapian diagnoosia luodessa ja käytännön hoidossa.

   

  Anpimomai®:n historia

  Anpimomai®:n tämänpäiväisen muodon kehitti Wolfgang Schröder. Hänen kattavan tietämyksensä kautta Anpimomai®-koulutukseen on sisällytetty laaja spektri tietoa, kokemuksia ja hoitomuotoja.

  Ayrvedisen lääketieteen ja meditaation perusteet Wolfgang Schröder oppi olleskellessaan vuoden Aasiassa (1978-79), pääosin Intiassa.

  Tähän pohjautuen hän on siitä asti harjoittanut meditaatiota ja parannustekniikoita viisauden opettajansa Paramahansa Yoganandan johdolla. Seurasivat kolme pidempää oleskelua Intiassa yhdistettynä spirituaaliseen ja henkiseen parannus-/hoitotyöhön.  Akupunktiohieronta Radloffin mukaan, jonka hän oppi kahdeksankymmentäluvun lopulla Sveitsissä, vuodesta 1992 vuoteen 2000 opetti Wolfgang Schröder tätä tekniikkaa yksinoikeudella Saksassa ja Itävallassa yhdessä Radloffin kanssa. 

  Hän kehitti terapiaa edelleen lisäkoulutusten myötä ja sisällytti aspekteja kiinalaisesta lääketieteestä, kiinalaisesta astrologiasta, yrttiterapiasta ja tunne-elämän kommunikaatiotyöstä. Ensimmäinen versio Diagnoosi- ja dokumentaatio Softwaresysteemistä/ tietokoneohjelmasta MingMen tuli markkinoille 1996.

  Vuonna 2000 muokattiin Anpimomai® -terapia konkreettisesti uudelleen.  Lääketieteellinen hyväksyntä ja tarkastus/laatutakuu mahdollisti liikevaihtoveron/ arvonlisäveron poistumisen Saksassa.

  Seuraavien vuosien aikana kehittyi Anpimomai®:n tämänpäiväinen koulutus ja soveltaminen käytäntöön, monien yleisellä- yksityisellä sektorilla työskentelevien kollegoiden ja kouluttajien käytännön kokemuksen avulla. 

   

  Energeettinen filosofia ja johtokäsitys

  Oivallus kiinalaisen lääketieteen perusoppikirjasta, » Keltainen Keisari, Hoang Ti So Quenn«. »Ihmisen jokainen sairaus pohjautuu perusenergiaan tyhjyyteen «. Tästä syystä on tärkeä ymmärtää, että jokainen olemassaoleva hoitotekniikka on oikeassa ja oikeutettu, koska jokainen tekniikka aktivoi perusenergian omalla tavallaan. Kaikki tekniikat Anpimomai® - terapiassa pohjautuvat tähdellisesti tämän perusenergian aktivointiin, jotta potilas voi itse  jotta muutos voi tapahtua, kivut poistua tai jopa parantuminen sairaudesta voi potilaan itsensä kautta tapahtua. 

   

  Fyysinen keho (Jing)

  Fyysisen kehon hoitoon käytämme pehmeää kosketusta, lantion-, selkärangan ja niveltekniikoita, kylmä- ja kuumahoitoja sekä rentoutustekniikoita.

  Lisäksi harjoitamme kehon harjoituksia potilaalle ja terapeutille.

  Anpimomai®-terapiaan kuuluu myös perustietoa ravinnosta ja eurooppalaisten yrttien käytöstä.

   

  Energian sitova rikkaus (Qi).

  Aktivoidaksemme energian kulkua käytämme klassista akupunktiokanavien (meridiaanien) järjestelmää ja niiden pisteitä sisällytettynä viiden elementin järjestelmään ja kiinalaisen lääketieteen epätasapainokaavoihin. Varman katse- ja kosketusdiagnostiikan käytämme lisäksi myös perinteistä pulssidiagnostiikkaa. Kieli- ja kasvodiagnostiikkaa käytämme lisätietojen lähteenä hoitostrategiamme vahvistuksessa. Diagnostiikan täydentää yksityiskohtainen konstituution määrittäminen modernilla tietokoneohjelmalla, joka perustuu vuosituhansien aikana kehitettyyn tiedostamisjärjestelmään. Ohjelma on helppo ja soveltuu jokapäiväiseen käyttöön vastaanotolla. Jos ei halua käyttää tietokonetta, voi konstituution määrittää toisinkin, joka on kuitenkin erittäin aikaa vievää. 

   

  Ihmisen tietoisuus (Shen).

  Ihmisen tiedotuskeskus. Mitä minä haluan? Miten minä ajattelen? Mitä ideoita ja lahjakkuuksia minulla on? Tällä alueella työstämme sairauksia aiheuttavia, rajoittavia tottumuksia ja uskomuslauseita; piilotettuja tunteita, kuten pelko ja viha, sekä saamattomuutta, masennusta ja unettomuutta. Tässä kohtaa on sanottava, ettemme harjoita psykoterapiaa länsimaisessa mielessä, vaan käytämme vakiintuneita perinteisiä ja ajanmukaisia tekniikoita, johdattaaksemme potilaan omaan tiedostamiseen ja siten myös itse-ehtoisista siteistä vapautumiseen.  Nämä tekniikat ovat harmoninen osa hoitokokonaisuutta. Itsenäinen ajatuksen vapaus on yksi hoidon pääsäännöistä. Hoidamme ihmisiä, emmekä sairauksia.

   

  Mitä voin hoitaa Anpimomai®:lla?

  Ensiksi on huomioitava, että Anpimomai®:ta voi käyttää yhdessä muiden terapiamuotojen ja lääketieteellisten hoitomuotojen kanssa. Se toimii tehostavana ja tukevana hoitomuotona. Lisäksi Anpimomai®:ta voi käyttää ennalta-ehkäisyhoitona tai sisällyttää rentoutushoitoon.  

   

  Käytännön kokemuksia ja tuloksia Anpimomai®-hoidossa on seuraavissa indikaatioissa (listaa voi tietenkin vielä jatkaa). Hoidon tehokkuus ja hoitotulokset riippuvat oireiden voimakkuudesta ja kehityksestä sekä sairauden tai oireiden kestosta ajallisesti.

   

  Indikaatiolista

  Vatsa

  meteorismi yleisesti / Roemheld-oireyhtymä / ruuansulatusvaivat


  Ruokahalu ja nälkä

  ruokahaluttomuus/ liiallinen ruokahalu/ ainainen nälkä

   

  Hengitys

  Rasitusdyspnea/ lyhyt,pinnallinen hengitys Kurzatmigkeit


  Silmät ja näkökyky

  Glaukooma/ valoherkkyys/ silmien herkkä väsyminen /  Mouches volantes


  Veri ja suonet

  Haavainen paksusuolitulehdus  / hypertensio / hypotensio


  Tunnetilat ja psyyke

  Aggressiivisuus  – esim.: liiallinen hyökkäävyys/ tuhoisa riidanhaluisuus / piilotettu vihamielisyys


  Pelko, pelot  – esim.: pelko muiden puolesta/ yksinolemisen pelko/ pelonomainen rauhattomuus/ koepelko/ harvoin kyky puhua peloistaan


  persoonallisuus  – esim.: mustasukkaisuus, liiallinen/ päättämättömyys/ ujous ( kykenemättömyys saada oma tahtonsa läpi) / heikko itsetunto/ itsekritiikki, liiallinen/ unelmoija (ei saa mitään päätökseen)/ vetelyys, laiskuus/ ongelmien näkeminen joka puolella


  Tunnetilat, vaurioituneet - piilotetut – esim.: väsymys/ Burn out/ menettää jalansija, tuntuma maahan/ tunteellisuus, helposti haavoittuva/ ilottomuus/ frustaatio/ ei tunne itseään hyväksi oman ihonsa sisällä/ henkinen väsymys/ ailahteleva mieli ja -tunnetilat/ pohdiskelu, kokoajan/ rohkeuden puute / kiire 


  Vartalon kehitys

  yleisesti heikko luuston kasvu/ lasten hidastunut fyysinen kehitys/ Fontanellien myöhäinen sulkeutuminen


  Sairaudet, tulehdukset

  Epicondyliitti / krooniset mädäntymiset / krooninen Bronchitis / Konjunktivitis / Munuaisten tulehtuminen (krooninen)/ polyarthriitti / jännetulehdukset

   

  Sairaudet, hermosto

  Apoplexia / Hemiplegia / Epilepsia / Fazialisparese / multiple Sklerose / Neuralgiat / Paresen / puutumiset / Trigeminusneuralgia

   

  sairaudet, psyyke

  Masennus / Workoholics

   

  sairaudet, muut

  Abszessit / Asthma bronchiale (erityisesti lapsilla)  / Carpaltunnel-Syndroomi / Dysuria / Diabetes mellitus (eri muodot) / Fibro-Myalgia / Globus hystericus ja Dysphagia / heinänuha / Hyperthyreoosi / Hypothyreoosi / heikko verenkierto/ Kreislaufinsuffizienz / Morbus Sudeck / Lihasreuma / Neurasthenia / siitepölyallerigia / Pseudokrupp / psykosomaattiset vatsa- ja ruuansulatuskanavan-vaivat / reumaattiset sairaudet

   

  Muisti, tietoisuus

  keskittymisvaikeudet / yhtäkkiset muistikatkot / unohtelevaisuus

   

  Iho

  polttavat ihottumat/ kutiavat ihottumat/ ekseemat (krooniset) /

   

  Kylmyyden tuntemukset

  yleinen kylmyys, vilu / kylmyysherkkyys/ kyvyttömyys lämmittää itseään

   

  keho vartalo / selkäranka

  yleinen heikkous/ verenkierto-ongelmat/ alaselän katkeamisen tunne/ raskaat raajat/ leukanivel jännitys/ niskan jäykkyys/ koko vartalon jäykkyys allgemeine

   

  Krampit ja vapina

  kramppaus kohtaukset/ kramppivalmius/ yöllinen hampaiden narskuttelu/ trismus/ pohjekrampit

   

  Kuukautiset

  Amenorrhö (kuukautisten poisjäänti) / Dysmenorrhö (kuukautiskivut) / Metrorrhagie (verenvuoto kuukautisten välissä) / Menorrhagie (pitkittynyt verenvuoto) / syndroma prämenstruale  ( kuukautisia edeltävä oireyhtymä)

   

  Virtsa

  yökastelu/ virtsanpidätysongelmat/ yliaktiiivinen virtsarakko

   

  Väsymys

  yleinen väsymys/ voimattomuus, ruumiillinen/ voimattomuus, hermostuneisuus, tallattu olo

   

  Lihakset ja jänteet

  jäykät lihakset/ lihaskrampit/ vapina/ revähdykset / repeytymät, venähdykset


  nenä ja hajuaisti

  hajuaisti heikko tai kokonaan hävinnyt/ krooninen nuha

   

  Korvat ja kuulo

  Ääniherkkyys/ Tinnitus: korkea freqvenssi, hitaasti alkava, äkillisesti alkava, alhainen freqvenssi

   

  Uni

  yleinen unettomuus/ unettomuus ja pelkotilat/ unettomuus äkillisesti herääminen/ unettomuus ja rauhattomat unet/ yleiset nukkumisvaikeudet/ vaikeus nukahtaa/ pelkotila herätessä/ yltynyt unentarve/ painajaiset


  Kivut

  Kivut erilaisimmissa paikoissa / kiputerapia yleisesti


  raskauden tunteet

  jaloissa/ vartalossa ja raajoissa/ päässä


  hikoilu ja hiki

  hikoilu yöllä/ spontaanisti päivänmittaan / ei ollenkaan tai hikoilee vain vähän


  laskeumat

  välilevytyrä tai välilevypullistuma/ tyrät/ herniat


  Seksualiteetti ja sukupuolivietti

  Ejaculatio praecox / Frigiditeetti / Impotenssi / Steriliteetti


  Muuta / yleistä

  sääherkkyys/ matkasairaus/ shokki-tilat/ vaikeudet vuodenajan vaihtuessa/ yleinen jännitys


  Kudosmuutokset

  Arthroosi / Myomit / Osteoporoosi


  Ulostus

  Diarrhoea (krooninen)  / Obstipaatio (krooninen)


  Vertigo

  huimaus yleensä/ akuutti, äkillinen/ pitkään kestävä/ Morbus Meniere